Menu

Zamów swoją kartę programu lojalnościowego

zaplanuj pobyt

Zbieraj punkty, odbieraj
atrakcyjne nagrody

Zidentyfikuj swoją kartę programu

Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarnipowrót

Oceń partnera:

Jana Pawła II 6
25-025 Kielce
e-mail: egierada@mwk.com.pl

Oferta edukacyjnaImprezy zlecone
NoclegiMartyrologia Wsi Polskich

 

Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni powołano w 1976 roku, a zaczęło funkcjonować od 1977 roku. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

 

Kontakt:

Park Etnograficzny w Tokarni
Tokarnia 303
26-060 Chęciny
Tel/fax: 41 315 41 71
Tel. kom.: 519 467 107
Kasa: 515 458 649
e-mail: skansen@mwk.com.pl

 


 

Zespół Budownicwa Małomiasteczkowego

 

SPICHLERZ KLASZTORNY Z CHĘCIN

Spichlerz wybudowany w połowie wieku XVIII, wchodził w skład zabudowań Klasztoru Sióstr Klarysek w Chęcinach. Od 1930 roku, zespół obiektów klasztornych stał się własnością sióstr Bernardynek. Budynek wieńczy czterospadowy dach, który w XIX wieku „oszczędnościowo” pokryty był strzechą oraz gontem. W elewacji frontowej, na parterze, dzięki zastosowaniu ozdobnych zastrzałów, uzyskano półokrągły kształt otworu drzwi. Budynek został wykupiony przez Muzeum Wsi Kieleckiej w 1982 roku. Obecnie posadowiony jest przy wejściu na teren skansenu, gdzie zaadaptowano go na kasę z informacją turystyczną.

CHAŁUPA Z SIEKIERNA

Chałupa z Siekierna (gm. Bodzentyn), została wybudowana w 1887 r. Zaświadcza o tym napis fundacyjny oraz data wycięta na „tragarzu”. Ściany pierwotnie dwutraktowej chałupy zbudowano z bali jodłowych, na planie zbliżonym do kwadratu. W trakcie frontowym znajdowały się: sień i izba, natomiast w tylnym mały alkierz z kuchnią do gotowania oraz komora. Obecnie budynek czasowo pełni funkcję „karczmy”.

 

SPICHLERZ Z WYSZMONTOWA

Drewniany spichlerz stanowi przykład XVIII - wiecznego budynku gospodarczego. Pierwotnie wybudowany w Zawichoście nad Wisłą. W XIX wieku został przeniesiony do Wyszmontowa w gminie Ożarów, gdzie oprócz dworu i gorzelni wchodził w skład zespołu zabudowań dworskich ostatnich właścicieli Wyszmontowa – rodziny Załęskich.

 

 

 

 

 DOM ZE SKORZOWA

Dom ze Skorzowa powstał w drugiej połowie XIX w. Fundatorami domu byli Andrzej (1857-1923) i Jadwiga Lasia, zamożni rolnicy, właściciele gospodarstwa o powierzchni około 20 hektarów. W budynku prezentowana jest ekspozycja wnętrz domu lekarza z małego miasteczka. W gabinecie lekarskim jednym z unikatowych eksponatów jest aparat do naświetlań ustawiony na kozetce. Znajduje się tu również umywalka medyczna na pedał i fotel ginekologiczny nieodzowny w praktyce lekarskiej.

 

 

 

 

 

ORGANISTÓWKA Z BIELIN

Dom organisty z Bielin w Górach Świętokrzyskich, został wzniesiony w pierwszej połowie XIX w. To drewniany obiekt, zbudowany w konstrukcji węgłowej, szalowany ozdobnie deskami. W obiekcie znajduje się wystawa prezentująca małomiasteczkową aptekę oraz wnętrza mieszkalne znanej rodziny aptekarskiej – Górbielów.

W dwóch pomieszczeniach zaaranżowano salę ekspedycyjną i laboratorium apteczne. Meble apteczne (repositoria) z nastawionymi na nie regałami, w których przechowywano leki, pochodzą z nieistniejącej już apteki w Busku. Na regałach umieszczono flasze szklane, słoje, porcelanowe pojemniki, syfony, metalowe i drewniane puszki na zioła i minerały. W aptece znajdują się też tekturowe i szklane opakowania po lekach oraz wyrobach spożywczych i kosmetycznych takich jak: mydła, kremy do różowienia policzków, proszki do zębów, wina lecznicze, musztardy, wódki odświeżające i inne. W sali ekspedycyjnej stoi stół (tzw. menza), służący do wydawania lekarstw. Na nim umieszczono wagę szalkową, naczynie na pijawki oraz pulpit z księgą do wpisywania wydawanych recept. Pod oknem zaaranżowano miejsce pracy aptekarza. Eksponatem unikatowym jest oryginalne XVIII - wieczne urządzenie do „lania” woskowych świec. Ponadto można tu podziwiać XIX wieczne szklane retorty, tabletkarkę ręczną, urządzenie do robienia czopków, różnego rodzaju szklane lejki, dzbany, prasę do wyciskania soku z owoców na nalewki i wyciągi. Ekspozycję uzupełnia niewielki ogródek ziołowy przed apteką.

KURNIK Z BIELIN

Kurnik z Bielin reprezentuje typ małego zrębowego budynku gospo

darczego, pochodzącego z Gór Świętokrzyskich. Został wzniesiony w roku 1895 r. i wchodził pierwotnie w skład zagrody wiejskiego organisty.

 

CHAŁUPA Z SZYDŁOWA

Obiekt jest rekonstrukcją chałupy pochodzącej z 1705 r., Jest przykładem najstarszego budownictwa tego typu na Kielecczyźnie. Składa się z czterech pomieszczeń: sieni, izby i komory oraz później dobudowanej obory. We wnętrzach znajduje się wystawa ilustrująca życie rodziny ubogiego żydowskiego krawca. W izbie przedstawiono przedwojenny warsztat krawiecki oraz przygotowania do szabasowej wieczerzy. Na stole znajdują się święte księgi modlitewne oraz pieczywo obrzędowe „chałka”. W sieni stoją walizki, co świadczy o charakterystycznym zajęciu części ubogiej ludności żydowskiej – handlu obwoźnym. Akcentami religijnymi) są: mizrah -tabliczka z napisem hebrajskim na wschodniej ścianie izby, kubki kiduszowe stojące na kredensie oraz dwie tace z Gwiazdą Dawida i inskrypcją hebrajską.
DOM Z WĄCHOCKA. SKLEPIK MAŁOMIASTECZKOWY

Dom mieszkalny z centralną sienią został wybudowany w 1863 roku przez rodzinę Grzybowskich. Urządzono w nim wystawę ukazującą małomiasteczkowy sklepik z lat 30 XX wieku. Zaaranżowano ją z wykorzystaniem oryginalnych sklepowych mebli. Na półkach i w witrynach wyłożono zestaw przedwojennych opakowań szklanych,  puszek, butelek etc. Nad wejściem wisi starym szyld handlowy: "POLSKI SKLEP SPOŻYWCZY. WŁADYSŁAW KORNECKI", pochodzący z Końskich. Sklep oferował szeroki asortyment towarów, począwszy od wyrobów kosmetycznych, chemicznych poprzez tytoń, alkohol, piwo, po żywność, wyroby wędliniarskie i cukiernicze. Z ciekawszych eksponatów wymienić należy lodówkę browaru HABERBUSCH, maszynkę do wyrobu lodów, dystrybutor do sprzedaży nafty i kolekcję galanterii papierniczej. W drugim z pomieszczeń sklepiku urządzono wytwórnię wód gazowanych, a po przeciwnej stronie sieni odtworzono wnętrza zamieszkiwane przez żonę i dzieci sklepikarza.

 
DOM Z WĄCHOCKA.
MAŁOMIASTECZKOWY ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY Z OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

Dom z Wąchocka wybudowany został około 1870 .Zaaranżowano w nim zakład fotograficzny. Na uwagę zwraca tu atelier z charakterystycznym wyposażeniem, na które składa się studyjny aparat mieszkowy na drewnianym statywie, ekran fotograficzny stanowiący tło dla osoby fotografowanej, obrotowy taboret, pulpit retuszerski, jak również wiele innych przyborów fotograficznych i elementów scenografii. Do umeblowania wykorzystany został komplet mebli zdobionych techniką batiku. Wystrój wnętrza uzupełniają liczne fotografie z okresu międzywojennego. Przy atelier znajduje się małe pomieszczenie pełniące funkcję ciemni fotograficznej, w którym zgromadzony został sprzęt taki jak, m. in.: powiększalnik, kopiarka, zegar ciemniowy, kuwety, waga oraz naczynia laboratoryjne na odczynniki chemiczne.

 

 

 DOM Z ĆMIELOWA

Dom pochodzi z zabudowy małego miasteczka i jest jednym z najpiękniejszych obiektów w skansenie. Wyróżnia się charakterystycznym półszczytowym dachem oraz wejściem z półkolistym nadprożem i ozdobnymi profilowanymi zastrzałami. Wybudowana w 1800 roku /data na belce/ przez Jana Wójcika, składa się z sieni, izby dużej, izby małej i komory. Bielone ściany wykonane są z połowizn i belek ciosanych w konstrukcji węgłowej z ostatkami. Odtworzono tu wnętrza mieszkalne z okresu dwudziestolecia międzywojennego, ilustrujące warunki życia wielodzietnej rodziny z małego miasteczka o rolniczym profilu utrzymania. Skrzynię, gdzie przechowywano wiano i najcenniejszą odzież zastąpiła prosta komoda, na której ustawiono przedmioty kultu tworzące tzw. „święty kąt”.
.

 DOM Z DALESZYC

Dom z Daleszyc, zbudowany został w 1892 roku. W izbie odtworzono warsztat pracy małomiasteczkowego szewca z zestawem oryginalnych narzędzi szewskich. Wśród porozkładanych na warsztacie przedwojennych butów przeznaczonych do naprawy zobaczyć można m.in.: dłuta szewskie, „raszple”, czernidła do podeszew, kopyta, szydła cęgi i młotki.

Daleszyce były miasteczkiem, w którym tradycje rzemiosła szewskiego sięgały XVI stulecia. Szewstwo było dodatkowym zajęciem wielu gospodarzy, utrzymujących się przede wszystkim z pracy w małych gospodarstwach rolnych.

 

 

 

DZWONNICA Z KAZIMIERZY WIELKIEJ

Dzwonnica drewniana z Kazimierzy Wielkiej usytuowana jest obok barokowego kościoła z Rogowa. Dwukondygnacyjna budowla, o konstrukcji szkieletowej i ścianach szalowanych pionowymi deskami, znajduje się w linii ogrodzenia przykościelnego, planowanego do odtworzenia w najbliższej przyszłości. Dzwonnica wybudowana w 1848 roku, przejęta została od miejscowej parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego.

KOŚCIÓŁ SZPITALNY Z ROGOWA

Barokowy kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia z Rogowa n. Wisłą z 1763 r. stanowi centrum zespołu budynków sakralnych na terenie małego miasteczka. Fundatorem kościoła był dziedzic Rogowa, podkanclerzy wielki koronny, późniejszy biskup przemyski Michał Wodzicki.

Wcześniej jego staraniem powstał w Rogowie szpital i wspomniany kościół wzniesiono jako kaplicę szpitalną. Jest jedynym kościołem szpitalnym, jaki przetrwał na Kielecczyźnie. Kościół orientowany, jednonawowy z nawą prostokątną i węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Z prawej strony do prezbiterium przylega zakrystia, a do nawy niewielka kruchta osłaniająca boczne wejście. Ściany wieńcowe z drewna modrzewiowego, na dębowych przyciesiach.

Dach nad nawą ma oryginalną więźbę krokwiowo – płatwiową, dwuspadowy, kryty gontem, z. okapem wykończonym szerokim profilowanym gzymsem. Szczególnej uwadze polecamy wnętrze kościoła z trzema ołtarzami i polichromowanym pseudosklepieniem. Plafon w prezbiterium przedstawia scenę koronacji Najświętszej Marii Panny, w nawie walkę Michała Archanioła z szatanem.

Polichromie zostały odrestaurowane w 1864 r. przez Rudolfa Marusieńskiego, malarza z Wiślicy. Istotną rolę we wnętrzu kościoła odgrywa tęcza – belka tęczowa z barokowym krzyżem z postacią Chrystusa – belka wygięta łukowato ok. 1,5 m ku górze jest wyciosana z jednorodnego modrzewiowego pnia. W ołtarzu głównym obraz Matki Bożej Śnieżnej z XVII w. Kościół konsekrowany w 2002 roku pełni obecni funkcje sakralne na terenie skansenu.

PLEBANIA Z GOŹLIC

Plebania została wzniesiona w 1768 r. we wsi Goźlice (gm. Klimontów). Od 1957 do 1976 roku, pełniła funkcję najpierw punktu katechetycznego, a później magazynu zbożowego. Frontową elewację budowli zdobi centralny, barokowy portal wejściowy, przysłonięty altankowym gankiem. Czterospadowy dach kryty jest podwójnie gontem. We wnętrzach nie zachowały się oryginalne piece ani urządzenia grzewcze. Budynek to jedyna XVIII - wieczna drewniana plebania zachowana na Kielecczyźnie. Poprzez nawiązania do stylu dworskiego, należy do cennych przykładów tego typu architektury.


STODOŁA PLEBAŃSKA Z SUCHEDNIOWA

Drewniana stodoła z Suchedniowa została wybudowana w 1863 roku. We jej wnętrzach wydzielono również spichlerzyk na zboże z osobnym wejściem od frontu. Na uwagę zasługują stare XIX-wieczne drzwi klepkowe ozdobione kowalskimi gwoździami. Stodoła została przeniesiona do skansenu w 1984 roku. Obecnie pełni funkcję magazynu, gdzie przechowywane są zabytkowe maszyny i narzędzia rolnicze. Część z nich: młocarnie różnych typów, żniwiarki, siewniki czy sieczkarnie, prezentowane są w czasie imprez plenerowych.

Lokalizacja na mapie

Powiększ tekst

AAA

Oferty partnera

brak innych ofert

Góry świętokrzyskie, Święty Krzyż, świętokrzyskie, nocleg agroturystyka, ciekawe atrakcje turystyczne, ciekawy wypoczynek, atrakcje w świętokrzyskim, turystyka świętokrzyskie, tanie noclegi świętokrzyskie, wakacje świętokrzyskie, majówka w świętokrzyskim, turystyka w świętokrzyskim
hotel kielce
skup aut szczecin

skup auta gdynia


skup aut szczecin

skup aut gdynia

ss


Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

Zamknij